Домен
Стоимость
ИКС
тИЦ
Доноры
Трафик
Регистратор
Возраст
Дата
освоб.
igromanya.ru 199 н/д0н/дRU-CENTER-RU2019-06-19купи меня
×
с 2019-06-19 17:01:32 по настоящее время
 
domain:
igromanya.ru
free:
домен свободен
  
state:
REGISTERED NOT DELEGATED 
VERIFIED pendingDelete
person:
Private Person
registrar:
RU-CENTER-RU
admin-contact:
https://www.nic.ru/whois
source:
TCI
с 2019-06-19 10:31:35 по 2019-06-19 17:01:32
 
domain:
igromanya.ru
state:
REGISTERED, NOT DELEGATED, VERIFIED, pendingDelete
person:
Private Person
registrar:
RU-CENTER-RU
admin-contact:
https://www.nic.ru/whois
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2019-05-19 00:00:00
free-date:
2019-06-19
source:
TCI
  
nserver:
dnsproxy1.fm.nic.ru.
nserver:
dnsproxy2.fm.nic.ru.
с 2019-05-21 01:01:34 по 2019-06-19 10:31:35
 
domain:
igromanya.ru
nserver:
dnsproxy1.fm.nic.ru.
nserver:
dnsproxy2.fm.nic.ru.
state:
REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person:
Private Person
registrar:
RU-CENTER-RU
admin-contact:
https://www.nic.ru/whois
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2019-05-19 00:00:00
free-date:
2019-06-19
source:
TCI
  
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns1.sedoparking.com.
nserver:
ns2.poishi.com.
nserver:
ns2.sedoparking.com.
с 2018-06-01 05:51:32 по 2019-05-21 01:01:34
 
domain:
igromanya.ru
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns1.sedoparking.com.
nserver:
ns2.poishi.com.
nserver:
ns2.sedoparking.com.
state:
REGISTERED, NOT DELEGATED, VERIFIED
person:
Private Person
registrar:
RU-CENTER-RU
admin-contact:
https://www.nic.ru/whois
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2019-05-19 00:00:00
free-date:
2019-06-19
source:
TCI
  
с 2018-05-21 03:21:38 по 2018-06-01 05:51:32
 
domain:
igromanya.ru
nserver:
expirepages-kiae-1.nic.ru.
nserver:
expirepages-kiae-2.nic.ru.
state:
REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person:
Private Person
registrar:
RU-CENTER-RU
admin-contact:
https://www.nic.ru/whois
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2018-05-19 00:00:00
free-date:
2018-06-19
source:
TCI
  
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns1.sedoparking.com.
nserver:
ns2.poishi.com.
nserver:
ns2.sedoparking.com.
с 2017-04-05 07:01:30 по 2018-05-21 03:21:38
 
domain:
igromanya.ru
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns1.sedoparking.com.
nserver:
ns2.poishi.com.
nserver:
ns2.sedoparking.com.
state:
REGISTERED, NOT DELEGATED, VERIFIED
person:
Private Person
registrar:
RU-CENTER-RU
admin-contact:
https://www.nic.ru/whois
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2018-05-19 00:00:00
free-date:
2018-06-19
source:
TCI
  
с 2016-04-01 03:31:31 по 2017-04-05 07:01:30
 
domain:
igromanya.ru
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns1.sedoparking.com.
nserver:
ns2.poishi.com.
nserver:
ns2.sedoparking.com.
state:
REGISTERED, NOT DELEGATED, VERIFIED
person:
Private Person
registrar:
RU-CENTER-RU
admin-contact:
https://www.nic.ru/whois
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2017-05-19 00:00:00
free-date:
2017-06-19
source:
TCI
  
с 2016-03-30 09:16:32 по 2016-04-01 03:31:31
 
domain:
igromanya.ru
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns1.sedoparking.com.
nserver:
ns2.poishi.com.
nserver:
ns2.sedoparking.com.
state:
REGISTERED, NOT DELEGATED, VERIFIED
person:
Private Person
registrar:
RU-CENTER-RU
admin-contact:
https://www.nic.ru/whois
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2017-05-19 00:00:00
free-date:
2017-06-19
source:
TCI
  
с 2016-03-19 23:51:34 по 2016-03-30 09:16:32
 
domain:
igromanya.ru
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns1.sedoparking.com.
nserver:
ns2.poishi.com.
nserver:
ns2.sedoparking.com.
state:
REGISTERED, NOT DELEGATED, VERIFIED
person:
Private Person
registrar:
RU-CENTER-RU
admin-contact:
https://www.nic.ru/whois
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2016-05-19 00:00:00
free-date:
2016-06-19
source:
TCI
  
с 2015-05-13 15:56:34 по 2016-03-19 23:51:34
 
domain:
igromanya.ru
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns1.sedoparking.com.
nserver:
ns2.poishi.com.
nserver:
ns2.sedoparking.com.
state:
REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person:
Private Person
registrar:
RU-CENTER-RU
admin-contact:
https://www.nic.ru/whois
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2016-05-19 00:00:00
free-date:
2016-06-19
source:
TCI
  
с 2014-08-28 00:56:37 по 2015-05-13 15:56:34
 
domain:
igromanya.ru
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns1.sedoparking.com.
nserver:
ns2.poishi.com.
nserver:
ns2.sedoparking.com.
state:
REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person:
Private Person
registrar:
RU-CENTER-RU
admin-contact:
https://www.nic.ru/whois
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2015-05-19 00:00:00
free-date:
2015-06-19
source:
TCI
  
с 2014-05-12 17:36:31 по 2014-08-28 00:56:37
 
domain:
igromanya.ru
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns1.sedoparking.com.
nserver:
ns2.poishi.com.
nserver:
ns2.sedoparking.com.
state:
REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person:
Private Person
registrar:
RU-CENTER-REG-RIPN
admin-contact:
https://www.nic.ru/whois
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2015-05-19 00:00:00
free-date:
2015-06-19
source:
TCI
  
nserver:
ns1.masterhost.ru.
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns1.sedoparking.com.
nserver:
ns2.masterhost.ru.
nserver:
ns2.poishi.com.
nserver:
ns2.sedoparking.com.
nserver:
ns.masterhost.ru.
с 2013-05-02 12:11:37 по 2014-05-12 17:36:31
 
domain:
igromanya.ru
nserver:
ns1.masterhost.ru.
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns1.sedoparking.com.
nserver:
ns2.masterhost.ru.
nserver:
ns2.poishi.com.
nserver:
ns2.sedoparking.com.
nserver:
ns.masterhost.ru.
state:
REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person:
Private Person
registrar:
RU-CENTER-REG-RIPN
admin-contact:
https://www.nic.ru/whois
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2014-05-19 01:00:00
free-date:
2014-06-19
source:
TCI
  
с 2012-04-30 21:08:42 по 2013-05-02 12:11:37
 
domain:
igromanya.ru
nserver:
ns.masterhost.ru.
nserver:
ns1.masterhost.ru.
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns1.sedoparking.com.
nserver:
ns2.masterhost.ru.
nserver:
ns2.poishi.com.
nserver:
ns2.sedoparking.com.
state:
REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person:
Private Person
registrar:
RU-CENTER-REG-RIPN
admin-contact:
https://www.nic.ru/whois
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2013-05-19 01:00:00
free-date:
2013-06-19
source:
TCI
  
с 2011-11-11 18:13:42 по 2012-04-30 21:08:42
 
domain:
igromanya.ru
nserver:
ns.masterhost.ru.
nserver:
ns1.masterhost.ru.
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns1.sedoparking.com.
nserver:
ns2.masterhost.ru.
nserver:
ns2.poishi.com.
nserver:
ns2.sedoparking.com.
state:
REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person:
Private Person
registrar:
RU-CENTER-REG-RIPN
admin-contact:
https://www.nic.ru/whois
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2012-05-19 01:00:00
free-date:
2012-06-19
source:
TCI
  
e-mail:
********
с 2011-05-09 22:18:42 по 2011-11-11 18:13:42
 
domain:
igromanya.ru
nserver:
ns.masterhost.ru.
nserver:
ns1.masterhost.ru.
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns1.sedoparking.com.
nserver:
ns2.masterhost.ru.
nserver:
ns2.poishi.com.
nserver:
ns2.sedoparking.com.
state:
REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person:
Private Person
e-mail:
********
registrar:
RU-CENTER-REG-RIPN
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2012-05-19 01:00:00
source:
TCI
  
с 2011-04-25 13:18:42 по 2011-05-09 22:18:42
 
domain:
igromanya.ru
nserver:
ns.masterhost.ru.
nserver:
ns1.masterhost.ru.
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns1.sedoparking.com.
nserver:
ns2.masterhost.ru.
nserver:
ns2.poishi.com.
nserver:
ns2.sedoparking.com.
state:
REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person:
Private Person
e-mail:
********
registrar:
RU-CENTER-REG-RIPN
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2011-05-19 01:00:00
source:
TCI
  
phone:
********
с 2011-02-16 05:33:42 по 2011-04-25 13:18:42
 
domain:
igromanya.ru
nserver:
ns.masterhost.ru.
nserver:
ns1.masterhost.ru.
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns1.sedoparking.com.
nserver:
ns2.masterhost.ru.
nserver:
ns2.poishi.com.
nserver:
ns2.sedoparking.com.
state:
REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person:
Private Person
phone:
********
e-mail:
********
registrar:
RU-CENTER-REG-RIPN
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2011-05-19 01:00:00
source:
TCI
  
с 2010-05-18 07:18:42 по 2011-02-16 05:33:42
 
domain:
igromanya.ru
nserver:
ns.masterhost.ru.
nserver:
ns1.masterhost.ru.
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns1.sedoparking.com.
nserver:
ns2.masterhost.ru.
nserver:
ns2.poishi.com.
nserver:
ns2.sedoparking.com.
state:
REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person:
Private Person
phone:
********
e-mail:
********
registrar:
RUCENTER-REG-RIPN
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2011-05-19 01:00:00
source:
TCI
  
type:
CORPORATE
с 2010-01-13 03:15:13 по 2010-05-18 07:18:42
 
domain:
igromanya.ru
type:
CORPORATE
nserver:
ns.masterhost.ru.
nserver:
ns1.masterhost.ru.
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns1.sedoparking.com.
nserver:
ns2.masterhost.ru.
nserver:
ns2.poishi.com.
nserver:
ns2.sedoparking.com.
state:
REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person:
Private Person
phone:
********
e-mail:
********
registrar:
RUCENTER-REG-RIPN
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2010-05-19 00:00:00
source:
TCI
  
с 2009-04-30 00:21:54 по 2010-01-13 03:15:13
 
domain:
igromanya.ru
type:
CORPORATE
nserver:
ns.masterhost.ru.
nserver:
ns1.masterhost.ru.
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns1.sedoparking.com.
nserver:
ns2.masterhost.ru.
nserver:
ns2.poishi.com.
nserver:
ns2.sedoparking.com.
state:
REGISTERED, DELEGATED
person:
Private Person
phone:
********
e-mail:
********
registrar:
RUCENTER-REG-RIPN
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2010-05-19 00:00:00
source:
TC-RIPN
  
с 2008-04-30 20:26:51 по 2009-04-30 00:21:54
 
domain:
igromanya.ru
type:
CORPORATE
nserver:
ns2.poishi.com.
nserver:
ns1.masterhost.ru.
nserver:
ns2.masterhost.ru.
nserver:
ns.masterhost.ru.
nserver:
ns1.sedoparking.com.
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns2.sedoparking.com.
state:
REGISTERED, DELEGATED
person:
Private Person
phone:
********
e-mail:
********
registrar:
RUCENTER-REG-RIPN
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2009-05-19 00:00:00
source:
TC-RIPN
  
с 2007-12-27 20:30:11 по 2008-04-30 20:26:51
 
domain:
igromanya.ru
type:
CORPORATE
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns2.poishi.com.
state:
REGISTERED, DELEGATED
person:
Private Person
phone:
********
e-mail:
********
registrar:
RUCENTER-REG-RIPN
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2008-05-19 00:00:00
source:
TC-RIPN
  
с 2007-05-16 04:53:37 по 2007-12-27 20:30:11
 
domain:
igromanya.ru
type:
CORPORATE
nserver:
ns1.poishi.com.
nserver:
ns2.poishi.com.
state:
REGISTERED, DELEGATED
person:
Private Person
phone:
********
e-mail:
********
registrar:
RUCENTER-REG-RIPN
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2008-05-19 00:00:00
source:
TC-RIPN
  
с 2006-05-19 06:41:38 по 2007-05-16 04:53:37
 
domain:
igromanya.ru
type:
CORPORATE
state:
REGISTERED, NOT DELEGATED
person:
Private Person
phone:
********
e-mail:
********
registrar:
RUCENTER-REG-RIPN
created:
2006-05-19 00:00:00
paid-till:
2007-05-19 00:00:00
source:
TC-RIPN
  
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
 
Измененные поля
 
Добавленные поля
 
Удаленные поля
 
* - информация в таблице представлена справочно, может отличаться от фактической и не гарантирует наличия у доменов заявленных характеристик.